RKiK... czyli?

RKiK - tworzymy Stowarzyszenie Menedżerów firm działających w zakresie Rozrywki, Komunikacji i Kultury. Nazwa naszego stowarzyszenia definiuje obszary, w których się specjalizujemy. Szeroki wachlarz celów oraz instrumentów służących realizacji tych celów określa status stowarzyszenia.

poznaj nas

e-muzeum

W e-muzuem prezentujemy bogate zbiory archiwalnych zdjęć i filmów, dotyczących historii sztuki cyrkowej i Julinka. Dzięki nowoczesnym technologiom we własnym domu można zobaczyć udokumentowane najciekawsze numery cyrkowe, artystów, ich stroje i atrybuty, a także liczne plakaty tworzone przez najlepszych polskich artystów.

zdjęcia.

filmy.

plakaty.

dane
rejestrowe.

Nazwa: Stowarzyszenie Menedżerów firm działających w zakresie rozrywki, komunikacji i kultury

Siedziba Stowarzyszenia: ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000234881

NIP 5252198398, REGON 017176651