kontakt

dane rejestrowe.

Nazwa: Stowarzyszenie Menedżerów firm działających w zakresie rozrywki, komunikacji i kultury

Siedziba Stowarzyszenia: ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000234881, e-mail: dotacje@stowarzyszenierkik.pl, tel.: 22 829 6330

NIP 5252198398, REGON 017176651