fundusze UE

fundusze UE.

Zapraszamy na strony poświęcone współfinansowanym przez Unię Europejską projektom, które realizuje Stowarzyszenie. Informujemy o celach, zakresie oraz płynących z realizacji projektów korzyściach.