informacje ogólne

informacje ogólne.

Jesteśmy silnym zespołem menedżerów łączących życie zawodowe z osobistymi pasjami.

Specjalizujemy się w obszarze rozrywki, komunikacji i kultury realizując poszczególne cele Stowarzyszenia.

Jesteśmy wartością dodaną dla biznesu w poszczególnych branżach.

Uczestniczymy w konsultacjach społecznych, jak również w procesach legislacyjnych dotyczących spraw związanych z kulturą, komunikacją i rozrywką (w tym także dotyczących rynku gier hazardowych).

Wspieramy rozwój społeczny oraz uczestniczymy w wydarzeniach kulturalnych.