Przetargi

aktualne przetargi.

Zapytanie ofertowe nr 01/2022/AJ


Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na usługę polegającą na „Opracowaniu sposobu działania, funkcjonalności, budowie oraz wdrożeniu aplikacji nowoczesnego narzędzia turystycznego Rowerowy Julinek”


Pobierz załącznik
Pobierz załącznik

Zapytanie ofertowe nr 02/2020/DG


Zapytanie ofertowe nr 02/2020/DG na usługę polegającą na „Utworzenie nowej zakładki w e-muzeum oraz wdrożenie zdigitalizowanych zasobów sztuki cyrkowej”.


Pobierz załącznik
Pobierz załącznik

Zapytanie ofertowe nr 03/2019/DG


Zapytanie ofertowe nr 03/2019/DG na DIGITALIZACJĘ ZASOBÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO [DIGITALIZACJA ZASOBÓW SZTUKI CYRKOWEJ (PLAKATY, ZDJĘCIA) W CELU ICH UDOSTĘPNIENIA]


Pobierz załącznik
Pobierz załącznik

Zapytanie ofertowe nr 01/2019/DG


Merytoryczne opracowanie i produkcja filmów dokumentalnych nt. sztuki cyrkowej z archiwalnych zdigitalizowanych filmów, zdjęć i ścieżek dźwiękowych.


Pobierz załącznik
Pobierz załącznik

Zapytanie ofertowe nr 04/2018/EE/DA


04/2018/EE/DA pn. „Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na wykonaniu audytu energetycznego ex-post budynku Dużej Areny znajdującej się na działce nr 3, obręb 0008 położonej we wsi Julinek, gm. Leszno.”


Pobierz załącznik
Pobierz załącznik
Pobierz załącznik
Pobierz załącznik

Zapytanie ofertowe nr 06/2018/DK/DA


06/2018/DK/DA pn. „DOSTAWA SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO DO BUDYNKU DUŻEJ ARENY ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA DZIAŁCE O NR EW. 3 POŁOŻONEJ WE WSI JULINEK, GM. LESZNO”


Przejdź do zapytania

Zapytanie ofertowe nr 05/2018/DK/DA


05/2018/DK/DA pn. „DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO BUDYNKU DUŻEJ ARENY ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA DZIAŁCE O NR EW. 3 POŁOŻONEJ WE WSI JULINEK, GM. LESZNO”


Przejdź do zapytania

Zapytanie ofertowe nr 04/2018/DK/DA


Zapytanie ofertowe nr 04/2018/DK/DA pn. „DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMÓW OŚWIETLENIA I NAGŁOŚNIENIA, SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO ORAZ DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO BUDYNKU DUŻEJ ARENY ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA DZIAŁCE O NR EW. 3 POŁOŻONEJ WE WSI JULINEK, GM. LESZNO”


Przejdź do zapytania

Zapytania ofertowe nr 04/2018/EE/SG


Zapytanie ofertowe nr 04/2018/EE/SG pn. "WYKONANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO EX-POST BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ NA DZIAŁCE NR 3, OBRĘB 0008 (BUDYNEK PARTEROWY).


Pobierz załącznik
Pobierz załącznik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku - Multimedia


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku - Multimedia


Pobierz załącznik

Zapytanie ofertowe nr 03/2018/DK/DA


Zapytanie ofertowe nr 03/2018/DK/DA pn. „WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH I RESTAURATORSKICH WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MODERNIZACJI BUDYNKU DUŻEJ ARENY NA DZIAŁCE O NR EW. 3 POŁOŻONEJ WE WSI JULINEK, GM. LESZNO – Etap III”


Przejdź do zapytania

Zapytanie ofertowe nr 02/2018/DK/DA


Zapytanie ofertowe nr 02/2018/DK/DA pn. „WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU DUŻEJ ARENY NA DZIAŁCE O NR EW. 3 POŁOŻONEJ WE WSI JULINEK, GM. LESZNO – ETAP II PRACE INSTALACYJNE”


Przejdź do zapytania

Zapytanie ofertowe nr 03/2018/EE/DA


Zapytanie ofertowe nr 03/2018/EE/DA pn. „WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH W ZAKRESIE SYSTEMU WENTYLACJI WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW W BUDYNKU DUŻEJ ARENY NA DZIAŁCE O NR EW. 3 POŁOŻONEJ WE WSI JULINEK, GM. LESZNO – ETAP II PRACE INSTALACYJNE”


Przejdź do zapytania

Zapytanie ofertowe nr 01_02/2018/DK_EE/DA


Zapytania ofertowego nr 01_02/2018/DK_EE/DA pn. „WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNEJ WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW W BUDYNKU DUŻEJ ARENY NA DZIAŁCE O NR EW. 3 POŁOŻONEJ WE WSI JULINEK, GM. LESZNO – ETAP II PRACE INSTALACYJNE”


Przejdź do zapytania

Zapytania ofertowe nr 01/2018/EE/DA


Zapytania ofertowe nr 01/2018/EE/DA pn. „WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH W ZAKRESIE SYSTEMU WENTYLACJI WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW W BUDYNKU DUŻEJ ARENY NA DZIAŁCE O NR EW. 3 POŁOŻONEJ WE WSI JULINEK, GM. LESZNO – ETAP II PRACE INSTALACYJNE”


Przejdź do zapytania

wyniki przetargów.

Informacja o wyborze oferty nr 01/2022/AJ


Informacja o wyborze oferty dot. zapytania nr 01/2022/AJ na przedmiot zamówienia: „Opracowanie sposobu działania, funkcjonalności, budowa oraz wdrożenie aplikacji nowoczesnego narzędzia turystycznego Rowerowy Julinek” realizowanego w ramach projektu pn.: „Budowa nowoczesnego narzędzia turystycznego – Rowerowy Julinek”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z zawartą umową nr 2022/0019/1877/UDOT/DT/BP.


Pobierz załącznik

Informacja o wyborze oferty nr 02/2020/DG


Informacja o wyborze ofert nr 02/2020/DG na przedmiot zamówienia: "Utworzenie nowej zakładki w e-muzeum oraz wdrożenie zdigitalizowanych zasobów sztuki cyrkowej" realizowanego w ramach projektu pn.: "Digitalizacja i udostępnienie zasobów Wystawy Sztuki Cyrkowej - etap III" dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.


Pobierz załącznik

Zawiadomienie o wyborze oferty nr 01/2020/DG


Informacja o wyborze oferty na usługę polegającą na "DIGITALIZACJI ZASOBÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO (zdjęcia zachowane w albumach oraz na taśmach światłoczułych, projekty kostiumów cyrkowych) W CELU ICH UDOSTĘPNIENIA ORAZ ZABEZPIECZENIU MATERIAŁÓW DO PRAWIDŁOWEJ ARCHIWIZACJI"


Pobierz załącznik

Zawiadomienie o wyborze oferty nr 05/2019/DG


Informacja o wyborze oferty nr 05/2019/DG na przedmiot zamówienia: "DIGITALIZACJA ZASOBÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO - ZDJĘCIA 360 STOPNI"


Pobierz załącznik

Zawiadomienie o wyborze oferty nr 04/2019/DG


Informacja o wyborze oferty nr 04/2019/DG na przedmiot zamówienia: "DIGITALIZACJA ZASOBÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO - WIRTUALNY SPACER PO WOZIE CYRKOWYM"


Pobierz załącznik

Zawiadomienie o wyborze oferty nr 03/2019/DG


Zawiadomienie o wyborze oferty nr 03/2019/DG na przedmiot zamówienia "Digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego [digitalizacja zasobów sztuki cyrkowej (plakaty, zdjęcia)] w celu ich udostępnienia"


Pobierz załącznik

Zawiadomienie o wyborze oferty nr 02/2019/DG


Zawiadomienie o wyborze oferty nr 02/2019/DG na przedmiot zamówienia: "Opracowanie sposobu działania, funkcjonalności, budowa oraz wdrożenie aplikacji udostępniającej zdigitalizowane zasoby sztuki cyrkowej"


Pobierz załącznik

Zawiadomienie o wyborze oferty nr 01/2019/DG


Zawiadomienie o wyborze oferty nr 01/2019/DG


Pobierz załącznik

Zawiadomienie o wyborze oferty 3/2017/EE/SG


Zawiadomienie o wyborze oferty "Wykonanie nadzoru inwestorskiego związanego z pracami termomodernizacyjnymi przy sali gimnastycznej na działce o nr ew.3 położonej we wsi Julinek, gm. Leszno"


Pobierz załącznik

Zawiadomienie o wyborze oferty 2/2017/EE/DA


Zawiadomienie o wyborze oferty "Wykonanie nadzoru inwestorskiego związanego z pracami termomodernizacyjnymi przy dużej arenie na działce o nr ew.3 położonej we wsi Julinek, gm. Leszno"


Pobierz załącznik

Zawiadomienie o wyborze oferty 1/2017/EE/DA


Zawiadomienie o wyborze oferty "Wykonanie prac budowlanych wraz z dostawą materiałów budowlanych w zakresie termomodernizacji zespołu budynków tzw. dużej areny na działce o nr ew. 3 położonej we wsi Julinek, gm. Leszno"


Pobierz załącznik

Zawiadomienie o wyborze oferty 2/2017/DK/DA


Zawiadomienie o wyborze oferty "Wykonanie prac budowlanych i restauratorskich wraz z dostawą materiałów budowlanych w zakresie modernizacji zespołu budynków tzw. dużej areny na działce o nr ew. 3 położonej we wsi Julinek, gm. Leszno"


Pobierz załącznik

Zawiadomienie o wyborze oferty 1/2017/DK/DA


Zawiadomienie o wyborze oferty "Wykonanie trybun z możliwością przemieszczania do areny głównej dużej areny znajdującej się na działce o nr ew. 3 położonej we wsi Julinek, gm. Leszno"


Pobierz załącznik

zakończone przetargi.

Zapytanie ofertowe nr 01/2020/DG


Zapytanie ofertowe nr 01/2020/DG pn.: „DIGITALIZACJA ZASOBÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO (zdjęcia zachowane w albumach oraz na taśmach światłoczułych, projekty kostiumów cyrkowych) W CELU ICH UDOSTĘPNIENIA ORAZ ZABEZPIECZENIE MATERIAŁÓW DO PRAWIDŁOWEJ ARCHIWIZACJI”


Pobierz załącznik
Pobierz załącznik

Zapytanie ofertowe nr 02/2019/DG


Opracowanie sposobu działania, funkcjonalności, budowa oraz wdrożenie aplikacji udostępniającej zdigitalizowane zasoby sztuki cyrkowej.


Pobierz załącznik
Pobierz załącznik

Zawiadomienie o wyborze oferty nr 07/2019/DG


Informacja o wyborze oferty nr 07/2019/DG na przedmiot zamówienia na: "DOSTAWĘ STOŁU INTERAKTYWNEGO obsługującego funkcje aplikacji udostępniającej zdigitalizowane zasoby kultury cyrkowej"


Pobierz załącznik

Zapytanie ofertowe nr 07/2019/DG


Zapytanie ofertowe pn.: "„DOSTAWA STOŁU INTERAKTYWNEGO obsługującego funkcje aplikacji udostępniającej zdigitalizowane zasoby kultury cyrkowej”


Pobierz załącznik
Pobierz załącznik

Zapytanie ofertowe nr 06/2019/DG - UNIEWAŻNIONE


Zapytanie ofertowe nr 06/2019/DG na: "DOSTAWĘ STOŁU INTERAKTYWNEGO obsługującego funkcje aplikacji udostępniającej zdigitalizowane zasoby kultury cyrkowej" - UNIEWAŻNIONE


Pobierz załącznik
Pobierz załącznik

Pytania i odpowiedzi do zapytania nr 04/2019/DG


Pytania i odpowiedzi do zapytania nr 04/2019/DG pn.: "Digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego - wirtualny spacer po wozie cyrkowym"


Pobierz załącznik

Zapytanie ofertowe nr 04/2019/DG


Zapytanie ofertowe nr 04/2019/DG pt.: "„DIGITALIZACJA ZASOBÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO – WIRTUALNY SPACER PO WOZIE CYRKOWYM”


Pobierz załącznik
Pobierz załącznik

Zapytanie ofertowe nr 05/2019/DG


Zapytanie ofertowe nr 05/2019/DG pt. „DIGITALIZACJA ZASOBÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO – ZDJĘCIA 360 STOPNI”


Pobierz załącznik
Pobierz załącznik

Zapytanie ofertowe nr 9_19/2017/DK_EE/DA


Zapytanie ofertowe nr 9_19/2017/DK_EE/DA pn. „WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WYKONANIA POSADZEK W BUDYNKU DUŻEJ ARENY NA DZIAŁCE O NR EW. 3 POŁOŻONEJ WE WSI JULINEK, GM. LESZNO”


Przejdź do zapytania

Zapytanie ofertowe nr 8/2017/DK/DA


Zapytanie ofertowe nr 8/2017/DK/DA pn. „WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH I RESTAURATORSKICH WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MODERNIZACJI BUDYNKU DUŻEJ ARENY NA DZIAŁCE O NR EW. 3 POŁOŻONEJ WE WSI JULINEK, GM. LESZNO – Etap 1”


Przejdź do zapytania

Zapytanie ofertowe nr 17/2017/EE/SG


Zapytanie ofertowe nr 17/2017/EE/SG pn. WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU DUŻEJ ARENY NA DZIAŁCE O NR EW. 3 POŁOŻONEJ WE WSI JULINEK, GM. LESZNO”


Przejdź do zapytania

Zapytanie ofertowe nr 16/2017/EE/SG


Zapytanie ofertowe nr 16/2017/EE/SG pn. „ŚWIADCZENIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA PEŁNIENIU NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY SANITARNEJ ORAZ WENTYLACYJNEJ PRZY REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z TERMOMODERNIZACJĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ NA DZIAŁCE NR 3, OBRĘB 0008 (BUDYNEK PARTEROWY)”


Przejdź do zapytania

Zapytanie ofertowe nr 15/2017/EE/SG


Zapytanie ofertowe nr 15/2017/EE/SG pn. „ŚWIADCZENIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA PEŁNIENIU NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ PRZY REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z TERMOMODERNIZACJĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ NA DZIAŁCE NR 3, OBRĘB 0008 (BUDYNEK PARTEROWY)”


Przejdź do zapytania

Zapytanie ofertowe nr 14/2017/EE/SG


Zapytanie ofertowe na „WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI SALI GIMNASTYCZNEJ NA DZIAŁCE O NR EW. 3 POŁOŻONEJ WE WSI JULINEK, GM. LESZNO”


Przejdź do zapytania

Zapytanie ofertowe nr 13/2017/EE/SG


Zapytanie ofertowe na „WYKONANIE INSTALACJI SANITARNEJ WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI SALI GIMNASTYCZNEJ NA DZIAŁCE O NR EW. 3 POŁOŻONEJ WE WSI JULINEK, GM. LESZNO”


Przejdź do zapytania

Zapytanie ofertowe nr 12/2017/EE/SG


Zapytanie ofertowe na „WYKONANIE SYSTEMU WENTYLACJI WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI SALI GIMNASTYCZNEJ NA DZIAŁCE O NR EW. 3 POŁOŻONEJ WE WSI JULINEK, GM. LESZNO”


Przejdź do zapytania

Zapytanie ofertowe nr 11/2017/EE/SG


Zapytanie ofertowe na „WYMIANA ORAZ ZAKUP DRZWI I OKIEN DO SALI GIMNATYCZNEJ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI NA DZIAŁCE O NR EW. 3 POŁOŻONEJ WE WSI JULINEK, GM. LESZNO”


Przejdź do zapytania

Zapytanie ofertowe nr 7/2017/DK/DA


Zapytanie ofertowe na „WYKONANIE TRYBUN Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEMIESZCZANIA DO ARENY GŁÓWNEJ W BUDYNKU DUŻEJ ARENY ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA DZIAŁCE O NR EW. 3 POŁOŻONEJ WE WSI JULINEK, GM. LESZNO”


Przejdź do zapytania

Zapytanie ofertowe nr 10/2017/EE/SG


Zaproszenie do złożenia oferty na: „WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI SALI GIMNASTYCZNEJ NA DZIAŁCE O NR EW. 3 POŁOŻONEJ WE WSI JULINEK, GM. LESZNO”.


Przejdź do zapytania

Zapytanie ofertowe nr 6/2017/DK/DA


Zaproszenie do złożenia oferty na: „DIGITALIZACJA ZASOBÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO” [DIGITALIZACJA ZASOBÓW MUZEUM SZTUKI CYRKOWEJ (FILMY, PLAKATY, ZDJĘCI ITP.) W CELU ICH UDOSTĘPNIENIA]"


Przejdź do zapytania

Zapytanie ofertowe 9/2017/EE/SG


Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot „wymiana oraz zakup drzwi i okien do sali gimsnatycznej w zakresie termomodernizacji na działce o nr ew. 3 położonej we wsi Julinek, gm. Leszno”


Pobierz załącznik
Pobierz załącznik
Pobierz załącznik

Zapytanie ofertowe 8/2017/EE/DA


Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot „wymiana oraz zakup drzwi i okien do zespołu budynków tzw. dużej areny w zakresie termomodernizacji na działce o nr ew. 3 położonej we wsi Julinek, gm. Leszno”


Pobierz załącznik
Pobierz załącznik
Pobierz załącznik

Zapytanie ofertowe 7/2017/EE/DA


Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot „wykonanie prac instalacji sanitarnych wraz z dostawą materiałów do zespołu budynków tzw. dużej areny w zakresie termomodernizacji na działce o nr ew. 3 położonej we wsi Julinek, gm. Leszno”


Pobierz załącznik
Pobierz załącznik
Pobierz załącznik
Pobierz załącznik

Zapytanie ofertowe 6/2017/EE/SG


Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot „wykonanie prac instalacji sanitarnych wraz z dostawą materiałów w zakresie termomodernizacji sali gimnastycznej na działce o nr ew. 3 położonej we wsi Julinek, gm. Leszno”


Pobierz załącznik
Pobierz załącznik
Pobierz załącznik
Pobierz załącznik

Zapytanie ofertowe 5/2017/EE/SG


Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot „wykonanie prac elektrycznych wraz z dostawą materiałów elektrycznych w zakresie termomodernizacji sali gimnastycznej na działce o nr ew. 3 położonej we wsi Julinek, gm. Leszno”


Pobierz załącznik
Pobierz załącznik
Pobierz załącznik
Pobierz załącznik

Zapytanie ofertowe 5/2017/DK/DA


Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot „wykonanie prac instalacji sanitarnych wraz z dostawą materiałów do zespołu budynków tzw. dużej areny na działce o nr ew. 3 położonej we wsi Julinek, gm. Leszno”


Pobierz załącznik
Pobierz załącznik
Pobierz załącznik
Pobierz załącznik

Zapytanie ofertowe 4/2017/EE/SG


Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot „wykonanie prac budowlanych wraz z dostawą materiałów budowlanych w zakresie termomodernizacji sali gimnastycznej na działce o nr ew. 3 położonej we wsi Julinek, gm. Leszno”


Pobierz załącznik
Pobierz załącznik
Pobierz załącznik
Pobierz załącznik

Zapytanie ofertowe 4/2017/DK/DA


Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot „wykonanie prac instalacyjnych elektrycznych i teletechnicznych wraz z dostawą materiałów i urządzeń elektrycznych/teletechnicznych do zespołu budynków tzw. dużej areny na działce o nr ew. 3 położonej we wsi Julinek, gm. Leszno” [instalacja oświetlenia, gniazd, alarmowa, inst. niskoprądowe w da]


Pobierz załącznik
Pobierz załącznik
Pobierz załącznik
Pobierz załącznik

Zapytanie ofertowe 3/2017/EE/SG


Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot „Wykonanie nadzoru inwestorskiego związanego z pracami termomodernizacyjmnymi przysali gimnastycznej na działce o nr ew.3 położonej we wsi Julinek, gm. Leszno z możliwością przemieszczania”


Pobierz załącznik

Zapytanie ofertowe 3/2017/DK/DA


Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot „Digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego” [digitalizacja zasobów muzeum sztuki cyrkowej (filmy, plakaty itp.) w celu ich udostępnienia]


Pobierz załącznik

Zapytanie ofertowe 2e/2017/EE/SG


Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot „Przeprowadzenie prac projektowych związanych z termomodernizacją sali gimnastycznej na działce o nr ew. 3 położonej we wsi Julinek, gm. Leszno”


Pobierz załącznik

Zapytanie ofertowe 2d/2017/EE/SG


Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot „Przeprowadzenie prac projektowych związanych z termomodernizacją sali gimnastycznej na działce o nr ew. 3 położonej we wsi Julinek, gm. Leszno”


Pobierz załącznik

Zapytanie ofertowe 2c/2017/EE/SG


Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot „Przeprowadzenie prac projektowych związanych z termomodernizacją sali gimnastycznej na działce o nr ew. 3 położonej we wsi Julinek, gm. Leszno”


Pobierz załącznik

Zapytanie ofertowe 2/2017/EE/DA


Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot „Wykonanie nadzoru inwestorskiego związanego z pracami termomodernizacyjmnymi przy dużej arenie na działce o nr ew.3 położonej we wsi Julinek, gm. Leszno z możliwością przemieszczania”


Pobierz załącznik

Zapytanie ofertowe 2/2017/DK/DA


Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot „Wykonanie prac budowlanych i restauratorskich wraz z dostawą materiałów budowlanych w zakresie modernizacji zespołu budynków tzw. dużej areny na działce o nr ew. 3 położonej we wsi Julinek, gm. Leszno”


Pobierz załącznik
Pobierz załącznik
Pobierz załącznik
Pobierz załącznik

Zapytanie ofertowe 1/2017/DK/DA


Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot: „Wykonanie trybun z możliwością przemieszczania do areny głównej dużej areny znajdującej się na działce o nr ew. 3 położonej we wsi Julinek, gm. Leszno”


Pobierz załącznik

Zapytanie ofertowe 2b/2016/EE/SG


Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot „Przeprowadzenie prac projektowych zwiazanych z termomodernizacją sali gimnastycznej na działce o nr ew. 3 położonej we wsi Julinek, gm. Leszno”


Pobierz załącznik

Zapytanie ofertowe 2a/2016/EE/SG


Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot „Przeprowadzenie prac projektowych zwiazanych z termomodernizacją sali gimnastycznej na działce o nr ew. 3 położonej we wsi Julinek, gm. Leszno”


Pobierz załącznik

Zapytanie ofertowe 2/2016/EE/SG


Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot „przeprowadzenie prac projektowych zwiazanych z termomodernizacją sali gimnastycznej na działce o nr ew. 3 położonej we wsi Julinek, gm. Leszno”


Pobierz załącznik

Zapytanie ofertowe 1c/2016/EE/DA


Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot „Przeprowadzenie prac projektowych zwiazanych z termomodernizacją dużej areny na działce o nr ew. 3 położonej we wsi Julinek, gm. Leszno”


Pobierz załącznik

Zapytanie ofertowe 1c/2016/DK/DA


Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot „Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla dużej areny na działce o nr ew. 3 położonej we wsi Julinek, gm. Leszno”


Pobierz załącznik

Zapytanie ofertowe 1b/2016/EE/DA


Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot „Przeprowadzenie prac projektowych zwiazanych z termomodernizacją dużej areny na działce o nr ew. 3 położonej we wsi Julinek, gm. Leszno”


Pobierz załącznik

Zapytanie ofertowe 1b/2016/DK/DA


Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla dużej areny na działce o nr ew. 3 położonej we wsi Julinek, gm. Leszno”


Pobierz załącznik

Zapytanie ofertowe 1a/2016/EE/DA


Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot „Przeprowadzenie prac projektowych zwiazanych z termomodernizacją dużej areny na działce o nr ew. 3 położonej we wsi Julinek, gm. Leszno”


Pobierz załącznik

Zapytanie ofertowe 1a/2016/DK/DA


Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla dużej areny na działce o nr ew. 3 położonej we wsi Julinek, gm. Leszno”


Pobierz załącznik

Zapytanie ofertowe 1/2016/EE/DA


Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot „przeprowadzenie prac projektowych zwiazanych z termomodernizacją dużej areny na działce o nr ew. 3 położonej we wsi Julinek, gm. Leszno”


Pobierz załącznik

Zapytanie ofertowe nr 10_20/2017/DK_EE/DA - anulowane


Zapytanie ofertowe nr 10_20/2017/DK_EE/DA pn. „WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNEJ WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW W BUDYNKU DUŻEJ ARENY NA DZIAŁCE O NR EW. 3 POŁOŻONEJ WE WSI JULINEK, GM. LESZNO – Etap I”


Przejdź do zapytania

Zapytanie ofertowe 1/2016/DK/DA


Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla dużej areny na działce o nr ew. 3 położonej we wsi Julinek, gm. Leszno”


Pobierz załącznik