realizacja celów

realizacja celów.

 • Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.
 • Współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, innymi osobami, instytucjami oraz organizacjami społecznymi o podobnych celach działania.
 • Działalność wydawniczą oraz informacyjno–propagatorską w zakresie upowszechniania korzyści płynących z wspierania zrównoważonego, świadomego ekologicznie rozwoju lokalnego.
 • Współpracę z mediami.
 • Współpracę z jednostkami z branży turystycznej m. in. MROT (Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna).
 • Występowanie w imieniu członków Stowarzyszenia do władz państwowych i innych organów, w tym uczestnictwo w procesie legislacyjnym dotyczącym spraw związanych z kulturą, komunikacją i rozrywką.
 • Prowadzenie szkoleń, spotkań informacyjnych i integracyjnych, a także doradztwo organizacyjne, prawne i ekonomiczne dla członków Stowarzyszenia.
 • Opracowywanie i publikowanie opinii dotyczących kultury, komunikacji i rozrywki.
 • Organizację wydarzeń promujących polską literaturę – targów i kiermaszów książki, spotkań autorskich, dyskusji literackich.
 • Wynajem obiektów na cele kultury, rekreacji i sportu.
 • Uczestnictwo w procesie legislacyjnym dotyczącym gier hazardowych.
 • Występowanie w imieniu członków Stowarzyszenia do władz państwowych i innych organów w sprawach dotyczących gier hazardowych.
 • Doradztwo organizacyjne, prawne i ekonomiczne w zakresie gier hazardowych.
 • Prowadzenie szkoleń, spotkań informacyjnych i integracyjnych dla członków Stowarzyszenia.
 • Opracowywanie i publikowanie opinii dotyczących gier hazardowych.