fundusze ue

Zrealizowane projekty Unijne z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa..

Zrealizowane projekty Unijne z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa.
28-02-2022 12:00

Zrealizowane projekty Unijne z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa.

Stowarzyszenie Menedżerów firm działających w zakresie rozrywki, komunikacji i kultury zrealizowało 2 projekty dofinansowane z budżetu państwa: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Priorytet V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działanie 5.3 „Dziedzictwo kulturowe” Nazwa zadania: Rozwój i efektywne wykorzystanie zasobów kultury (w tym sztuki cyrkowej) poprzez poprawę dostępności do zespołu budynków Dużej Areny w Julinku na cele związane z kulturą Nazwa programu lub dotacji: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Priorytet IV, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Nazwa zadania: Termomodernizacja zespołu budynków Dużej Areny oraz budynku hali sportowej na terenie dawnej bazy cyrkowej w Julinku w Gminie Leszno w celu zwiększenia ich efektywności energetycznej