fundusze ue

Zakup oprogramowania zwiększającego potencjał cyfrowy Stowarzyszenia poprzez wprowadzenie nowych procesów i ulepszonych produktów w usługach kulturalnych Dużej Areny.

Zakup oprogramowania zwiększającego potencjał cyfrowy Stowarzyszenia poprzez wprowadzenie nowych procesów i ulepszonych produktów w usługach kulturalnych Dużej Areny
05-09-2022 12:00

Zakup oprogramowania zwiększającego potencjał cyfrowy Stowarzyszenia poprzez wprowadzenie nowych procesów i ulepszonych produktów w usługach kulturalnych Dużej Areny

Stowarzyszenie Menedżerów firm działających w zakresie rozrywki komunikacji i kultury w dniu 05.09.2022 r.. podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Zakup oprogramowania zwiększającego potencjał cyfrowy Stowarzyszenia poprzez wprowadzenie nowych procesów i ulepszonych produktów w usługach kulturalnych Dużej Areny” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – bony na cyfryzację w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Wartość projektu: 267 100,00 zł

Dofinansowanie: 227 035,00 zł

Numer projektu: POIR. 06.02.00-14-0887/21

Głównym celem Projektu jest: doprowadzenie do wyjścia kultury z tradycyjnych ram, co przyczyni się do zmniejszenia wykluczenia z uczestnictwa w kulturze osób o niskim kapitale społecznym, kulturowym, a także osobom, które muszą pozostać w domu.

W ramach realizacji niniejszego projektu Stowarzyszenie zcyfryzuje:

  1. Spektakle organizowane na żywo dla publiczności, która z przyczyn wprowadzonych ograniczeń (pandemia, epidemia, zalecenia, obawa, niepełnosprawność) nie może wziąć udziału w spektaklu na żywo.
  2. Procesy wewnętrzne Stowarzyszenia w zakresie komunikacji, planowania i zapisu zdarzeń.
  3. Formę realizacji procesów związanych z oferowanymi produktami.

4.Oprogramowanie AR – pozwoli na zwiększenie imersji prezentowanych treści w ramach prowadzonych usług.

W związku powyższym Stowarzyszenie zdecydowało się na zakup dedykowanego dla działalności oprogramowania, spełniającego wymagane funkcje, zakup oprogramowania w postaci dostępu do oprogramowania AR oraz niezbędnych środków trwałych do wdrożenia inwestycji.

Takie działania pozwolą Stowarzyszeniu podtrzymać zainteresowanie odbiorców sztuką w czasie, gdy nie będzie możliwości realizacji wydarzeń kulturalnych off –line. Efekt projektu pozwoli na wprowadzenie innowacji procesowej poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych oraz umożliwienie prowadzenia działalności w sytuacjach kryzysowych podobnych do pandemii COVID19.

Planowane efekty realizacji projektu:

Liczba wprowadzonych innowacji – 2 szt.

Liczba wprowadzonych innowacji procesowych – 2 szt.