aktualności

Bezpieczny Weekend z klaunem Wojtkiem - podsumowanie.

Bezpieczny Weekend z klaunem Wojtkiem - podsumowanie
13-08-2020 12:00

Bezpieczny Weekend z klaunem Wojtkiem - podsumowanie

Stowarzyszenie RKiK zorganizowało familijne wydarzenie edukacyjne podnoszące świadomość mieszkańców Mazowsza w zakresie poprawy ich bezpieczeństwa w dniach 25-26.07.2020r. w godzinach 10:00 - 20:00 na terenie Parku Rozrywki Julinek - czy było bezpiecznie?

Stowarzyszenie Menedżerów firm działających w zakresie rozrywki, komunikacji i kultury zorganizowało familijne wydarzenie edukacyjne podnoszące świadomość mieszkańców Mazowsza w zakresie poprawy ich bezpieczeństwa pn.: „Bezpieczny weekend z Klaunem Wojtkiem” w dniach 25-26.07.2020r. w godzinach 10:00 - 20:00 na terenie Parku Rozrywki Julinek.
Stowarzyszenie w ramach zadania podjęło współpracę z organami bezpieczeństwa publicznego: Policją, Strażą Pożarną oraz Pogotowiem Ratunkowym, które będą aktywnie uczestniczyć w wydarzeniu edukacyjnym skierowanym do całych rodzin. Podczas wydarzenia przestrzeń Parku została podzielona na strefy w których uczestnicy mogli podnieść swoją wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa oraz kształtowania właściwych nawyków i zachowań w sytuacjach zagrożenia życia.
W ciągu dwóch dni uczestnicy będą mieli możliwość odwiedzenia poszczególnych stref:
1. STREFA SŁUŻB RATOWNICZYCH (w dniach: 25-26.07.2020 r. w godz.: 12.00 - 17.00):
- STRAŻY POŻARNEJ: uczestnicy zwiedzili wóz bojowy oraz sprzęt strażacki, z bezpiecznej odległości mogli zobaczyć jak wygląda akcja gaśnicza, oraz zrobić pamiątkowe zdjęcie. Uczestnicy wydarzenia bardzo chętnie rozmawiali z przedstawicielami straży pożarnej, co wpłynęło na podniesienie wiedzy z zakresu postępowania w razie zagrożenia życia, w tym wystąpienia pożaru.
- POLICJI: tu odbyła się prezentacja pojazdu służbowego wraz z wyposażeniem i sprzętu policji, ruchu drogowego, ponadto, policjanci uświadamiali i uczyli prawidłowych zachowań w ruchu drogowym (korytarz życia, jazda na zakładkę). Wsparciem w edukacji najmłodszych dla policjantów była wielkoformatowa gra planszowa „bezpieczna droga do szkoły”. Dzieci na chwilę stały się uczestnikami gry wielkoformatowej, kształtującej świadomość bezpiecznego poruszania się na drodze, poprzez poznawanie zasad prawidłowego przechodzenia przez jezdnię w miejscach oznaczonych i nieoznaczonych, zapoznanie się
z organizacją ruchu, znakami drogowymi, czy działaniem sygnalizacji świetlnej. Ponadto funkcjonariusze będą propagować noszenie elementów odblaskowych, a także wręczać takie
elementy. Uczestnicy dzięki odbytym warsztatom prowadzonym przez policjantów dowiedzieli się również jak prawidłowo i w jakim miejscu najlepiej zakładać elementy odblaskowe
- POGOTOWIA RATUNKOWEGO: w danej strefie odbyła się prezentacja pojazdu służbowego, jego wyposażenia oraz szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – filmy edukacyjne. Uczestnicy zadania mogli również porozmawiać z mundurowymi o ich codziennej pracy, aby zrozumieć jak trudny jest to zawód i nauczyć się ułatwiać pracę ratownikom. Dzieci i młodzież poznały zasady udzielania pierwszej pomocy w specjalnej strefie "Misiowy oddział ratunkowy" gdzie udzielały pierwszej pomocy lalkom. Ponadto, całe rodziny, drużyny ze sobą związane wzięły udział w "Wyścigu karetek" czyli grze polegającej na poprawnym uciskaniu fantomu.
Stowarzyszenie zorganizowało również następujące stanowiska:
Miasteczko ruchu drogowego, wyścigi gokartów, symulacji wypadku, symulator przeciążeń dachowania, symulator nauki jazdy.
W trakcie wydarzenia został wystawiony również spektakl edukacyjno-profilaktyczny Teatru Katarynka pt.:
„W miejskiej dżungli”, podkreślający kwestie bezpieczeństwa, oraz przeprowadzono warsztaty plastyczne „kreatywne plastry”.

Stowarzyszenie osiągnęło zakładane cele:
• Rozwijanie świadomości społeczeństwa województwa Mazowieckiego w zakresie bezpieczeństwa oraz wykształcenie nawyków wzmacniających ich bezpieczeństwo w różnych sytuacjach życiowych, w tym mogących stwarzać zagrożenie życia lub zdrowia.
• Edukacja uczestników zadania w jaki sposób mogą unikać okoliczności zagrażających życiu i zdrowiu człowieka.
Zakładane rezultaty:
1. Liczba przeszkolonych uczestników biorących udział w realizacji zadania - 670 osób, w tym liczba przeszkolonych uczestników w wieku powyżej 55 roku życia - 100 osób.
3. Liczba przeszkolonych osób na symulatorach w ramach realizacji zadania - 300
4. Liczba zrealizowanych szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej - 10
5.Liczba przekazanych odbiorcom elementów odblaskowych poprawiających bezpieczeństwo - 600
6. Liczba zorganizowanych wydarzeń edukacyjnych podnoszących świadomość mieszkańców
Mazowsza w zakresie poprawy ich bezpieczeństwa - 2
7. Liczba wykorzystanych symulatorów w trakcie realizacji wydarzenia - 4
8. Liczba stref edukacyjnych utworzonych w ramach realizowanego zadania - 3
Rezultaty osiągnięte przez uczestników zadania:
1. Liczba osób która podniosła swoją wiedzę z zakresu prawidłowego zachowywania się na wypadek zagrożeń - 670
2. Liczba osób która podniosła świadomość z zakresu poprawy ich bezpieczeństwa - 670
3. Liczba osób która ukształtowała właściwe nawyki i zachowania w miejscach publicznych, na drogach oraz w miejscach występowania zagrożeń i pożarów – 670

Dziękujemy za tak liczne przybycie i mamy nadzieję do zobaczenia za rok!
Zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego.

 

14-07-2020 12:00

Weekend Ekologiczny - co tam się działo?

Stowarzyszenie Menedżerów firm działających w zakresie rozrywki, komunikacji i kultury w dniach 04 - 05.07.2020r. zorganizowało familijne wydarzenie edukacyjne pn. " Weekend ekologiczny” w budynku Dużej Areny, którego głównym celem było podnoszenie wiedzy społeczeństwa Województwa Mazowieckiego z zakresu ochrony powietrza oraz wpływu hałasu na zdrowie człowieka, zwierząt oraz roślin. Dzięki udziałowi w wydarzeniu ponad 600 osób dowiedziało się co kryje w sobie las? a dokładniej Puszcza Kampinoska, jak się zachowywać podczas pobytu w lesie, oraz dlaczego mówi się, że Kampinos to zielone płuca aglomeracji Warszawskiej i całego Mazowsza. Uczestnicy wydarzenia poznali także skutki wpływu hałasu miejskiego, zarówno na ludzi jak i zwierzęta. Teatr Katarynka swym wspaniałym spektaklem "Frania Recykling i Ekodancing" zabrał nas w podróż do brudnego miasta prezydenta Smołasa, który swoim panowaniem doprowadził do katastrofy ekologicznej. Dzieciaki wspólnie z Kroplewną i Eko Franią wprowadziły ekologiczne rozwiązania i uratowały miasto. Nie zapominajmy o warsztatach Bio-Art w trakcie których nasi mali Artyści stworzyli piękne cudaki z owoców i warzyw, przy okazji kształtując w sobie zdrowe nawyki żywieniowe i życie według idei zero waste, grze terenowej "Mały ekolog", eko pokazie mody, czy wielkoformatowych grach także o tematyce EKO! Tak, tak, tak!!! to zdecydowanie był bardzo ekologiczny weekend, pełen śmiechu, zabawy i edukacji o naszej matce ziemi. Zadanie dofinansowano ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

więcej
20-07-2020 12:00

Bezpieczny Weekend z klaunem Wojtkiem

Już w najbliższy weekend zapraszamy wszystkich do udziału w wydarzeniu poświęconemu bezpieczeństwu. Wydarzenie "Bezpieczny Weekend z klaunem Wojtkiem" to niezwykłe spotkanie ze Strażakami, Policjantami oraz Ratownikami Medycznymi. W trakcie wydarzenia dowiecie się w jaki sposób postępować by być bezpiecznym w ruchu drogowym, co robić gdy znajdziemy się w sytuacji zagrażającej życiu. Dwa dni edukacji jak dbać o Bezpieczeństwo – swoje i bliskich. Będzie miasteczko ruchu drogowego, symulator bezpiecznej jazdy i strefa symulacji wypadku. Do tego spotkania ze służbami ratowniczymi, prezentacja pojazdów służbowych, sprzętu strażackiego,pokaz strażaków: akcja gaśnicza, lanie wody. W strefie artystycznej nie zabraknie teatru Katarynka ze spektaklem „W miejskiej dżungli”, koncertu i animacji nt. bezpieczeństwa z Maskotką Marshall z Psiego Patrolu. Każdy chętny zaprojektuje swój własny plasterek podczas warsztatów kreatywnych. Szczegółowy harmonogram weekendu: STREFA SŁUŻB RATOWNICZYCH 12.00 - 14.00 POLICJA - prezentacja pojazdu służbowego, prezentacja umundurowania podstawowego Policjanta, edukacja w zakresie bezpieczeństwa prowadzona przez Policję. 12:00 - 16:00 - STRAŻ POŻARNA - prezentacja wozu bojowego, sprzętu strażackiego, możliwość zrobienia zdjęcia przy wozie. Pokaz strażaków: akcja gaśnicza, lanie wody. 12:00 - 16:00 - POGOTOWIE RATUNKOWE - ratownicy z grupy Twójratownik.pl - kreatywna pierwsza pomoc; Rodzinne Wyścigi Karetek na symulatorze 12:00 film edukacyjny z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 10.00 - 20.00 STREFA BEZPIECZEŃSTWA MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO -połączone z rowerowym torem przeszkód, na którym będzie można trenować bezpieczne poruszanie się rowerem po skrzyżowaniach i miejscach potencjalnie niebezpiecznych, oraz doskonalić umiejętności precyzyjnej i bezpiecznej jazdy. Miasteczko ruchu drogowego ma na celu podniesienie bezpieczeństwa wśród młodych rowerzystów, poszanowanie przepisów, znaków drogowych i nadawanych sygnałów świetlnych. STREFA SYMULACJI WYPADKU – symulator zderzenia oraz symulator przeciążeń dachowania. 15:00 WYŚCIGI GOKARTÓW - tor wyścigowy ułożony z opon i pachołków, na którym będą ścigać się dzieci i dorośli. Wyścigi będą odbywały się dookoła toru tak podobnie jak w legendarnej serii NASCAR STREFA ARTYSTYCZNA 13:00 Warsztaty „kreatywne plastry”. 14:00 spektakl w „Miejskiej dżungli” Teatr Katarynka 16:00 koncert i animacje nt. bezpieczeństwa z Maskotką Marshall z #PSIPATROL 17:30 spektakl w „Miejskiej dżungli” Teatr Kultureska Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

więcej