aktualności

Zdigitalizowanie i udostępnianie zasobów sztuki i kultury cyrkowej poprzez zbudowanie aplikacji..

Zdigitalizowanie i udostępnianie zasobów sztuki i kultury cyrkowej poprzez zbudowanie aplikacji.
04-06-2019 12:00

Zdigitalizowanie i udostępnianie zasobów sztuki i kultury cyrkowej poprzez zbudowanie aplikacji.

Stowarzyszenie Menedżerów firm działających w zakresie rozrywki, komunikacji i kultury rozpoczął realizację zadania pn.: "Zdigitalizowanie i udostępnianie zasobów sztuki i kultury cyrkowej poprzez zbudowanie aplikacji"

Projekt zakłada przeprowadzenie działań polegających na digitalizacji i opracowaniu zasobów kultury (zdjęć,plakatów,dokumentacji fotograficznej strojów artystów w technologii 360st oraz wirtualnego spaceru po wozie cyrkowym z 1925r.), opracowanie zdigitalizowanych zasobów Stowarzyszenia(zdjęcia,plakaty,materiały dźwiękowe,audialne,materiały filmowe) oraz modelowaniu cyfrowego narzędzia edukacyjnego (aplikacja www) popularyzującego polską sztukę cyrkową, zwiększając grupę odbiorców zdigitalizowanych zasobów. Analizując różnorodne narzędzia, mogące stanowić interfejs do poznawania zbiorów sztuki cyrkowej i nabywania na ich podstawie krytycznego odbioru, powstanie aplikacja zapewniająca szybkie, aktywne doświadczanie obcowania ze sztuką cyrkową poprzez swobodne przeglądanie zasobów cyrkowych oraz możliwość skorzystania z modułu edukacyjnego jako sposobu całościowego przekazania wiedzy o sztuce i kulturze cyrku, ujętego w zrozumiałą i przyswajalną całość.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.