aktualności

Utworzenie Marki Lokalnej (ML) na obszarze Lokalnej Grupy Działania (LGD) będącym integralną częścią Stowarzyszenia „ Między Wisłą a Kampinosem”.

Utworzenie Marki Lokalnej (ML) na obszarze Lokalnej Grupy Działania (LGD) będącym integralną częścią Stowarzyszenia „ Między Wisłą a Kampinosem”
01-08-2017 12:00

Utworzenie Marki Lokalnej (ML) na obszarze Lokalnej Grupy Działania (LGD) będącym integralną częścią Stowarzyszenia „ Między Wisłą a Kampinosem”

Współpraca Stron w trakcie realizacji projektu polega na:

- Tworzeniu wizerunku Marki Lokalnej;

- Dążeniu do zwiększenia liczb turystów na terelnie LGD;

- Promocji sektora turystycznego

- Skupienie pojedynczych działań wokół jednej idei poprzez wspólne organizowanie spotkań/ konferencji;

- Dążeniu do utworzenia oferty kulturalnej;

- Dążeniu do utworzenia nowych produktów turystycznych, rozrywkowych i kulturalnych.