aktualności

„Julinek Run 2018” – druga edycja biegu charytatywnego.

„Julinek Run 2018” – druga edycja biegu charytatywnego
01-09-2018 12:00

„Julinek Run 2018” – druga edycja biegu charytatywnego

Dnia 01.09.2018 r. Stowarzyszenie Menedżerów firm działających w zakresie rozrywki, kultury i komunikacji zorganizowało wydarzenie sportowe pt.: Julinek Run - II Rodzinny Bieg Charytatywny.

Biegi odbywały się na dystansach: 600m, 1km i 5km z udziałem około 150 osób. Biegi zostały zorganizowane na terenie Julinka, w dawnej bazie cyrkowej, w gminie Leszno k/Błonia. Realizacja zadania pozwoliła zrealizować główny cel projektu: rozpowszechnienie kultury fizycznej poprzez popularyzację sportu, ruchu, oraz aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu, wśród dzieci, młodzieży oraz osób starszych. W ramach zawodów odbyły się 3 konkurencje (z podziałem na kategorie wiekowe). Nagrody wręczane były w klasyfikacji indywidualnej. Trasy biegowe przygotowano we współpracy z Kampinoskim Parkiem Narodowymi - obejmowały istniejące szlaki piesze. Po zakończonych biegach odbyły się zabawy ruchowe - ukierunkowane na przekazywanie wiedzy dotyczącej zdrowego stylu życia poprzez zabawę (animacje, zabawy ruchowe) dla najmłodszych uczestników (dzieci w wieku od 1-16 r.ż.). Wydarzenie miało charakter charytatywny – część środków została przekazana ma rzecz dzieci niepełnosprawnych.

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego