aktualności

„Cyrkowy zawrót głowy”.

„Cyrkowy zawrót głowy”
04-08-2018 12:00

„Cyrkowy zawrót głowy”

Dnia 04.08.2018 r. w Parku Rozrywki Julinek odbyło się wydarzenie kulturalne pn.: "Cyrkowy zawrót głowy”, podczas którego zrealizowano główny cel zadania, jakim jest krzewienie kultury za pośrednictwem oferty skierowanej do szerokiego odbiorcy, dając jednocześnie możliwość poznania tradycji miejsca, silnie powiązanej z historią sztuki cyrkowej w Polsce, oraz kulis powstawania profesji cyrkowca.

Odbiorcami wydarzenia kulturalnego były osoby w każdym wieku, łączna ilość osób biorących udział w wydarzeniu – 200 osób. Podczas wydarzenia odbyła się sztuka cyrkowa ukazująca współpracę międzypokoleniową łącząca klasyczną sztukę cyrkową z nowatorskimi numerami cyrkowymi adeptów Państwowej Szkoły Sztuki Cyrkowej. Po przedstawieniu odbyły się warsztaty sztuki cyrkowej (teatralne, numerów cyrkowych). Opisywane wydarzenie Stowarzyszenie było skierowane do wszystkich chcących aktywnie i twórczo spożytkować czas wolny, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży, rodzin i seniorów.